" "

جاکفشی

جاکفشی برای نگه داری از کفش و وسایل تمیزکننده آن، و جلوگیری از بی نظمی بیرون و داخل خانه ضروری است. تصور کنید وارد خانه ای می شوید که در جلوی در تعدادی کفش با بی نظمی پخش شده باشند. نه تنها زیبایی خانه را میگیرد بلکه وجه ی ساختمان و دیگر همسایه ها را هم مخدوش خواهد کرد. اگر جاکفشی خود را چند وقت یکبار می شورید، از جنس چوب تهیه نکنید و اگر به فکر زیبایی آن هستید، مدل های فلزی چندان جالب به نظر نمی رسند. می توانید جاکفشی مناسب خود را در این بخش از وب سایت شی بای جست و جو کنید.

گروه‌های مرتبط

صفحه 1 از 7
جاکفشی شلف نربانی

جاکفشی شلف نربانی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
جافشی چوبی پایه دار

جافشی چوبی پایه دار

قیمت: 325،000 تومان
جاکفشی چوبی  پله ای

جاکفشی چوبی پله ای

قیمت: 325،000 تومان
جاکفشی یه تیکه رنگ

جاکفشی یه تیکه رنگ

قیمت: اطلاع از طریق تماس
جا کفشی طرح کندویی

جا کفشی طرح کندویی

قیمت: 325،000 تومان
جا کفشی طرح مربعی

جا کفشی طرح مربعی

قیمت: 325،000 تومان
جاکفشی سفید ضربدری

جاکفشی سفید ضربدری

قیمت: 325،000 تومان
جاکفشی نشیمن دار

جاکفشی نشیمن دار

قیمت: اطلاع از طریق تماس
جا کفشی کمدی چوبی

جا کفشی کمدی چوبی

قیمت: 1،200،000 تومان
جا کفشی سفید قهوه ای

جا کفشی سفید قهوه ای

قیمت: 700،000 تومان
جاکفشی آینه دار

جاکفشی آینه دار

قیمت: اطلاع از طریق تماس
جاکفشی طرح سنتی

جاکفشی طرح سنتی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
جاکفشی کمد دار چوبی

جاکفشی کمد دار چوبی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
جاکفشی نشیمن دار چوبی

جاکفشی نشیمن دار چوبی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
جاکفشی چوبی طبقاتی

جاکفشی چوبی طبقاتی

قیمت: 1،400،000 تومان
صفحه 1 از 7