جاكفشى چوبی سفید

قیمت: 950،000 تومان
اطلاعات فروشگاه
۰۲۱۷۶۲۲۲۵۸۴
۰۲۱۷۶۲۲۲۶۷۱
اطلاعات محصول

جاكفشى هاى ٢درب،٣درب و٤درب به رنگ ِسفيد مات و سفيد براق که جاكفشى ٢درب با ظرفيت ١٢جفت كفش و قيمت 650000 تومان سفيدِ مات و 850000 تومان سفيدِ براق و کد SD2i03 در ابعاد ارتفاع ٩٥- طول ۷۴ و عمق ٢٨ سانتيمتر و جاكفشى ٣درب با ظرفيت ١٨ جفت كفش به قيمت 750000 تومان سفيدِ مات و 950000 تومان تومان سفيدِ براق و کد SD3i03 در ابعادارتفاع ١٣٤-طول ۷۴ وعمق ٢٨ سانتيمتر و جاكفشى ٤درب ظرفيت ١٦ جفت كفش به قيمت 780000 هزار تومان به رنگ سفيدِ مات و 980000 هزارتومان سفيدِ براق با SD4i03 در ابعاد ارتفاع ٩٥-طول ١٠٢ و عمق ٢٨ سانتيمتر در فروشگاه shikend1 موجود است